منوی اصلی - صفحه داخلی

شرکت نفت پارس

شرکت:نفت پارس
سال انجام پروژه: 1393
نوع محصول: روغن موتور
روند پروژه: عکاسی چیدمان از محصولات صنعتی (روغن موتور و گریس)
کشور سازنده: ایران
محل شرکت: تهران
مدیریت: مجوعه دولتی