منوی اصلی - صفحه داخلی

گروه مپنا

ابعاد :A4 افقیطراحی : توسط گروه طراحان تارکصحافی : منگنه مفتول
تعداد صفحات : 32 صفحهنوع چاپ : افست 5 رنگ-اختصاصیتیراژ : 2000 نسخه
جنس کاغذ : 150 گرم گلاسه صفحات داخلی 300 گرم گلاسه جلدروکش : سلفون مان-UV موضعیتجدید چاپ :3 مرتبه

طراحی و چاپ کاتالوگ گروه مپنا-توسعه کسب و کار یک
مجموعه توسعه کسب و کار یک واقع در تهران- خیابان گاندی
در زمینه ساخت و تجهیز نیروگاه
چاپ 5 رنگ افست-رنگ پنجم نقره‌ای
سال انجام پروژه 1394-1395

کاتالوگ گروه مپنا
گروه مپنا