منوی اصلی - صفحه داخلی

اندیشه داران صنعت

ابعاد : A4طراحی : توسط گروه طراحان تارکصحافی : منگنه مفتول
تعداد صفحات : 12 صفحهنوع چاپ : افست 4 رنگ- اختصاصیتیراژ : 1000 نسخه
جنس کاغذ : 200 گرم گلاسه صفحات داخلی 250 گرم گلاسه جلدروکش : سلفون مات-UV موضعیتجدید چاپ : 1

کاتالوگ شرکت اندیشه داران صنعت
شرکت واقع در تهران
زمینه فعالیت در ساخت قطعات صنعتی
با کاغذ 200 گرم گلاسه صفحات داخلی
جلد 250 گرم گلاسه با روکش
سال انجام پروژه 1394

کاتالوگ اندیشه داران صنعت
کاتالوگ صنعتی