منوی اصلی - صفحه داخلی

اوراق اداری شرکت نمایشگاهی کارا

ابعاد :A4،A5،پاکت نامهطراحی : توسط گروه طراحان تارکصحافی :
تعداد صفحات : نوع چاپ : افست 4 رنگ- اختصاصیتیراژ : 2000 نسخه
جنس کاغذ : 100 گرم تحریرروکش : تجدید چاپ : -

.
.
.
.
.
.
.
.