کمپین تبلیغاتی محصولات Dove

شـمــا از آنــچـه خــود تـصــور میـکـنیـد، زیبــــــــــاتـر هستیـــد.

این تصاویر که متعلق به کمپین تبلیغاتی محصولات داو [Dove] است، در سال 2013 جایزه بزرگ تیتانیوم جشنواره کن را از آن خود کرد. در هر تصویر، پرتره سمت چپ، چهره زنی است که صورت خود را برای یک طراح توصیف کرده است. در سمت راست چهره همان زن را میبینیم که یک غریبه برای طراح توصیف کرده است. مقایسه با شما ......

---------------------------------------------------------
منبع : www.adweek.com