لوگوی فولکس واگن [Volkswagen]

Volkswagen در زبان آلمانی به معنای "ماشین مردم" است و تاریخ این نام با آدولف هیتلر گره خورده؛ مردی که اقتصاد کشورش، پیش از به قدرت رسیدن او، در وضعیتی بسیار اسفناک قرار داشت و اکثر مردم توانایی خرید اتومبیل نداشتند. با این حال در 1933 هیتلر ایده ساخت یک ماشین ارزان قیمت برای همه مردم را در یک نمایشگاه ماشین مطرح کرد.

در 1934، فردیناند پورشه [Ferdinand Porsche]، برای طراحی این ماشین به دیدار هیتلر رفت و تمام ویژگیهای موردنظر وی را جویا شد و به صدراعظم آلمان اطمینان داد که به زودی طرح را برای وی خواهد آورد. در 1937 "گزلشافت زور وربرتونگ دس دوتچسن فولکس واگن ام بی اچ" پای به دنیای اتومبیل گذاشت که سال بعد نام آن به "فولکس واگن ورت" [Volkswagenwerk] تغییر یافت. در 1938 هیتلر کارخانه فولکس واگن را در والبرگ افتتاح کرد و قرار بود که در آن ماشینهایی تجاری ساخته شود، هرچند که تولید ماشینهای نظامی در اولویت قرار گرفت. بعدها بود که مشخص شد هیتلر از همان ابتدا نیز قصد داشت که این ماشین را برای مقاصد نظامی استفاده کند، ماشینی که در آن بتوان سه مرد نظامی و یک اسلحه سنگین را جا داد.

بعد از جنگ دوم جهانی، کارخانه به دست انگلیسیها افتاد و آنها نام ماشین را به Beatle (سوسک) تغییر دادند. تعجب آور است که بسیاری از شرکتها چون فیات و فورد، اداره این شرکت را نپذیرفتند. بنابراین بار دیگر کارخانه به دولت آلمان واگذار شد و امروز به یکی از مهمترین شرکتهای تولید خودرو در جهان تبدیل شده است.

اولین لوگوی شرکت طی یک مسابقه انتخاب شد که توسط فرانتس ژاویر ریمزپیس [Franz Xavier Reimspiess]، از کارمندان پورشه، طراحی شده بود. همانطور که مشخص است بخش اصلی لوگو تا به امروز تغییری نکرده است، اما مشخصا بعد از پایان جنگ، آنها خود را از باله های طرح که یادآور پرچم نازی بود، رها کردند. رنگی که در سال 2000 به لوگو اضافه شد، جلوه ای بسیار زیبا به آن بخشید که توانایی شرکت در همراه شدن با هزاره ی جدید را به رخ میکشد.