لوگوی شـــــــل [Shell]

{کلمه شل در زبان انگلیسی به معنی صدف است.}

در سال 1900، شرکت شل کار خود را با لوگویی معمولی و واقع­گرا از طرح صدفی که بر روی زمین قرار دارد، آغاز کرد. اما لوگوی امروزین این غول نفتی به­ مراتب قوی­تر، رنگین­ تر و ساده­ تر است.

شروع تغییرات در لوگو از سال 1915 شکل گرفت، وقتی که پیشرفت­های صنعت چاپ و رسانه به شرکت امکان داد که هویتش را مرتباً بازتولید کند. تاثیر این اتفاقات را را می­توان از سال 1930 بر لوگو دید. بعدها وقتی که شرکت پروژه­ ای را در کالیفرنیا آغاز کرد، رنگ­های زرد و قرمز به آن افزوده شد. این رنگ­ها به لوگو امکان می­داد که خود را متمایز کند. مضاف بر اینکه اینها رنگ­های پرچم اسپانیا هستند، جایی که بسیاری از ساکنین کالیفرنیا به آن تعلق دارند و این به شرکت کمک می­کرد تا ارتباطی عاطفی با مردم برقرار کند.

با توسعه ماشین­های فکس و اینترنت در سالهای بعد، ساده تر کردن لوگو برای شرکت ضروری شد چرا که نمیخواستند طرح آن در حین انتقال به هم بریزد. طرح سال 1971 توسط ریموند لووی ساده­ سازی شد که تا امروز نیز زنده و پویا به حیات خود ادامه میدهد. امروز دیگر این لوگو برای همگان قابل شناسایی است، تا جاییکه در بسیاری موارد بدون نام شرکت ظاهر می­شود.