لوگوی بی ام و [BMW]

بی ام و (شرکت موتورسازی باواریا*)
امروز کسی نیست که آرزوی رانندگی با یکی از اتومبیلهای این شرکت را نداشته باشد. "بی ام و" در اوائل قرن بیستم به عنوان یک شرکت هواپیمایی در آلمان بنیان گذاشته شد. در آن سالها هواپیماهای این شرکت با رنگ پرچم باواریا که امروزه رنگ لوگوی "بی ام و" نیز هست، رنگ آمیزی میشدند. نکته دیگر اینکه خلبانها در هنگام پرواز و چرخش ملخ موتور، قطعه های آبی و سفیدی را میدیدند که مداوماً در جلوی چشمهایشان جا به جا میشد. (آبی، رنگ آسمان بود، و سفید رنگ ملخ)

فعالیت اصلی "بی ام و" تهیه هواپیما برای ارتش آلمان طی جنگ جهانی اول بود. اما بعد از جنگ مجبور شدند که تخصصشان را تغییر دهند، چرا که آلمان به عنوان کشور مغلوب در جنگ دیگر حق تولید هواپیما نداشت. در نتیجه شرکت در ابتدا بر تولید ترمزهای قطار متمرکز شد و سپس شروع به تولید دوچرخه، موتورسیکلت و ماشین کرد........طی تمام این سالها لوگوی "بی ام و" تغییرات چندانی را نداشته، اما امروزه با ترامی که به آن داده اند جلوه خاصتری یافته است. ثابت ماندن لوگو طی تمامی این دورانها، به خاطر آوردن آن را بسیار برای مردم راحت کرده و به شرکت اعتبار ویژه ای بخشیده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*Bavarian Motor Works