درباره تارک:

گرافیک، عکاسی و طراحی وب سایت، سه ابزار اصلی پیام رسانی هستند. "گروه طراحان تارک" با گردآوردن این هر سه در یک مجموعه هماهنگ و کارآمد، امکان مناسبی را برای شرکت ها و افرادی که به تبلیغ ایده ها، محصولات و خدمات خود نیاز دارند، فراهم آورده است. دانش، تجربه و خلاقیت، سه وجه بنیادین تمام پروژه هایی است که در گروه تبلیغاتی تارک انجام می شوند.